Studia

Współpraca z zagranicą

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego prowadzi aktywną, wielokierunkową i wszechstronną współpracę zagraniczną. Dzięki spełnianiu wszystkich standardów europejskich w zakresie systemu kształcenia uczelnia uzyskała tzw. Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter), uprawniającą do uczestnictwa w unijnym programie stypendialnym Erasmus. Ubiegając się o uzyskanie tego dokumentu, złożyła Erasmus Policy Statement – deklarację polityki sprzyjającej zagranicznej międzyuczelnianej wymianie studentów i pedagogów. 

Pierwszym partnerem zagranicznym wrocławskiej uczelni muzycznej w ramach Erasmusa była holenderska wyższa uczelnia muzyczna Hogeschool Enschede, obecnie liczba uczelni partnerskich przekroczyła trzydzieści instytucji w szesnastu krajach.  W tej grupie  mieszczą się też uczelnie, z którymi Akademia współdziała od roku 2004/2005 w sieci „Nowe inicjatywy współpracy w profesjonalnym kształceniu muzycznym w Europie Środkowej” programu stypendialnego CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). W ramach programów Erasmus i CEEPUS na stypendia zagraniczne wyjeżdżają  studenci i pedagodzy, w Akademii zaś goszczą studenci zagraniczni oraz organizowane są kursy i wykłady pedagogów z zagranicy.

Akademia nie zarzuciła też tradycyjnych form współpracy na podstawie dwustronnych umów partnerskich, jakie są podpisane z wyższymi uczelniami muzycznymi w Sankt Petersburgu, Lwowie, Monachium, Plovdiv, Moskwie i Mińsku. Co roku realizowana jest też studencka wymiana koncertowa z ośrodkami położonymi w naszym rejonie goegraficznym: Dreznem, Weimarem czy Ostrawą.

Uczelnia należy do Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów i Akademii Muzycznych(Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen), zrzeszającego ponad 200 uczelni muzycznych. Akademia bierze czynny udział w prowadzonych przez AEC działaniach dotyczących zarówno sfery merytorycznej procesu kształcenia, jak i organizacji systemu nauczania; jako partner w ramach unijnych programów Stowarzyszenie animuje bowiem prace na rzecz udoskonalania systemu wyższego szkolnictwa muzycznego w Europie.

Kontakt:

Dr Maria Brzuchowska
Specjalista ds. kontaktów z Zagranicą
(Specialist for International Relations)
tel. +48 71 310-05-08, fax: +48 71 355-91-05
e-mail: maria.brzuchowska[at]amuz.wroc.pl

copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.