Wieloznaczność dźwięku. Sound Ambiguity. Komitet redakcyjny pod kierunkiem dr Katarzyny Dziewiątkowskiej-Mleczko. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław 2014.

Wieloznaczność dźwięku. Sound Ambiguity.
Komitet redakcyjny pod kierunkiem dr Katarzyny Dziewiątkowskiej-Mleczko.
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Wrocław 2014.

 

Format: A4

Ilustracje wielobarwne

Cena: bezpłatny poza sprzedażą

ISBN 978-83-86534-89-0

Stron: 156

 

Spis treści/ Table of contents

Wstęp 

Introduction

 

Valerio Velardo

The Sound/Music Dilemma: Why is It that All Music is Sound but Only Some Sounds Are Music?

Dylemat dźwięk/muzyka: dlaczego muzyka zawsze jest dźwiękiem, lecz nie każdy dźwięk jest muzyką?(streszczenie)

 

Monika Gałła-Pecyńska

Markov Chain Applications in Creating and Understanding Music

Zastosowanie łańcuchów Markowa w tworzeniu i rozumieniu muzyki (streszczenie)

 

Bill McGrath

Polystylism in Metal and Hardcore

Polistylizm w muzyce metalowej i hardcore’owej (streszczenie)

 

Beniamin Głuszek

Wieloznaczność w retoryce i retoryka w wieloznaczności

Ambiguity in Rhetoric and Rhetoric in Ambiguity (summary)

 

Dominika Micał

Can Sound Evoke the Spiritual? Jonathan Harvey’s Mortuos Plango, Vivos Voco, Passion and Resurrection and Curve with Plateaux

Czy dźwięk może wywoływać to, co duchowe? Mortuos Plango, Vivos Voco, Passion and Resurrection i Curve with Plateux Jonathana Harveya (streszczenie)

 

Alla Subbotniaya

The Phenomenon of Sound for John Cage

John Cage a fenomen dźwięku (streszczenie)

 

Katarzyna Bartos

When Ambiguous Light Meets Ambiguous Music

Kiedy wieloznaczne światło spotyka się z wieloznaczną muzyką (streszczenie)

 

Katarzyna Poterewicz

Aspekty semantyczne i ekspresywne utworu Cascando Agaty Zubel według Samuela Becketta

Semantic and Expressive Aspects of Agata Zubel’s Cascando (summary)

 

Ewa Fabiańska-Jelińska

Od „techniki rozbijania początku” do nieustannego poszukiwania nowego brzmienia i jego głębi. Preludium do twórczości Artura Kroschela

From the “Beginning Breaking Technique” to the Everlasting Searchfor New Sound and Its

Depth. A Prelude to the Output of Artur Kroschel(summary)

 

Weronika Nowak

Rola i znaczenie brzmienia w twórczości Elżbiety Sikory

The Role and Importance of Sound in Elżbieta Sikora’s Works (summary)

 

Marta Beszterda

Dzieło muzyczne jako głos kompozytora w dyskusji społeczno-politycznej na przykładzie Symfonii polskiej Krzysztofa Meyera

Work of Art as an Artist’s Voice in a Social and Political Discussion:Symfonia polska [The Polish Symphony] by Krzysztof Meyer (summary)

 

Jagna Krzanowska

Wieloznaczny świat dźwiękowy Andrzeja Krzanowskiego

The Ambiguous Sound World of Andrzej Krzanowski (summary)

 

 

copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.