Uczelnia

VI Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej

W dniu 12 stycznia 2018 roku w Sali Teatralnej AMKL odbył się VI Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej dla solistów amatorów, adresowany do uczniów dolnośląskich placówek oświatowych w wieku od 6. do 18. roku życia.

VI DOLNOŚLĄSKI KONKURS PIEŚNI ARTYSTYCZNEJ DLA SOLISTÓW AMATORÓW

CELE KONKURSU

- Popularyzacja pieśni artystycznej.

- Kształtowanie i pogłębianie ogólnej muzykalności, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

- Promowanie i rozwój zamiłowania do śpiewu.

- Pobudzanie zainteresowania kulturą muzyczną.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wrocławskich i dolnośląskich placówek oświatowych w wieku od 6. do 18. roku życia, z wyłączeniem uczniów klas śpiewu solowego.

W Konkursie mogą brać udział soliści w kategoriach wiekowych:                                                            

             I Kategoria od 6. do 12. roku życia

             II Kategoria od 13. do 18. roku życia

Program występu konkursowego obejmuje prezentację dwóch utworów:

       - pieśń kompozytora polskiego (XIX lub XX w.),

       - kolęda kompozytora polskiego lub zagranicznego.

Łączny czas występu nie powinien przekraczać 8 minut.

Koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywają uczestnicy.

Zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu. Dokonując zgłoszenia w imieniu osoby niepełnoletniej, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Organizatorzy nie zapewniają opieki uczestnikom.

Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń upływa dn. 8 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia należy przesłać na  adres:

 

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

Pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

z dopiskiem      Konkurs Pieśni Artystycznej

Zgłoszenie można przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.jakubiak@amuz.wroc.pl. Konieczne jest jednak przekazanie zgłoszenia w wersji oryginalnej, papierowej na wskazany  adres najpóźniej do dnia rozpoczęcia Konkursu.


Pliki do pobrania

copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.