Uczelnia

Tadeusz Strugała (1998)

Tadeusz Strugała jest wybitnym dyrygentem o ugrun­towanej międzynarodowej renomie, należącym do grona najświetniejszych absolwentów wrocławskiej Akademii Muzycznej. Urodził się w 1935 r. w Katowicach, gdzie ukończył Państwowe Liceum Muzyczne. Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu uzyskał w roku 1958 w klasie dyrygentury prof. Adama Kopy­cińskiego. Z uczelnią związany był do roku 1975, pro­wadząc m.in. klasę dyrygentury symfonicznej. Początki kariery dyrygenckiej Tadeusza Strugały się­gają roku 1960, kiedy rozpoczął pracę z Państwową Orkiestrą Symfoniczną w Opolu. Następnie był dyrekto­rem i kierownikiem artystycznym Państwowej Filhar­monii we Wrocławiu (1964-80), dyrektorem naczelnym i artystycznym Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach (1975-76), gene­ralnym dyrektorem muzycznym Prezydenckiej Orkie­stry Symfonicznej w Ankarze (1977-79 i 1984-86), współzałożycielem i dyrygentem Orkiestry Kameralnej ,,Leopoldinum" we Wrocławiu (1978), zastępcą dyrekto­ra artystycznego i stałym dyrygentem Orkiestry Filhar­monii Narodowej w Warszawie (1979-90), dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem Państwowej Filharmonii w Krakowie (1981-86), generalnym dyrekto­rem muzycznym Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Istambule (1989-90) oraz dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem Nowej Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie (1990-93). Od roku 1990 do chwili obecnej jest  gościnnym dyrygentem Praskiej Orkiestry Symfonicznej.

Tadeusz Strugała prowadził koncerty niemal we wszy­stkich krajach Europy, a także na innych kontynentach. Występował z wszystkimi ważniejszymi orkiestrami polskimi oraz z wieloma znakomitymi zespołami zagra­nicznymi, wśród których znajdują się: Orkiestra Symfo­niczna Radia Berlin, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czeskiej, London Mozart Players, Orkiestra Symfoni­czna Radia Szwedzkiego, a także Yomiuri Nippon Symphony Orchestra z Tokio. Ma na swym koncie występy w tak słynnych salach koncerto­wych, jak : Queen Elizabeth Hall i Royal Festival Hall w Londynie, Opera House w Sydney, Gewandhaus w Lipsku czy sala Filharmonii Berlińskiej. Corocznie za­praszany jest na międzynarodowe festiwale muzyczne. Pod batutą Tadeusza Strugały występowała większość czołowych solistów polskich oraz wielu wybitnych so­listów zagranicznych, m.in. Maurice Andre, Victoria de los Angeles, Martha Argerich, Stefan Askenaze, Pierre Fournier, Ida Haendel, John Lill i Garrick Ohlsson.
 
Tadeusz Strugała dokonał licznych archiwalnych nagrań radiowych i telewizyjnych, a także nagrań dla polskich i zagranicznych  firm płytowych. Za osiągnięcia na tym polu zyskał najwyższe oceny brytyjskich i niemieckich specjalistycznych magazynów o tematyce fonograficz­nej. Nagranie lisztowskich poloników dokonane wraz z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej przyniosło dyry­gentowi Grand Prix du Disque Liszt w 1987 r.

Artysta ma w swym repertuarze dzieła kompozytorów wszystkich epok począwszy od baroku po współcze­sność. W pracy dyrygenckiej osiąga znakomite efekty, dbając o najwyższy poziom wykonawczy prowadzo­nych przez siebie orkiestr. Rezultaty jego działalności najlepiej ilustruje ogromna sympatia publiczności i muzyków oraz wielkie uznanie krytyki.  Strugała ujawnił swe zdolności również w działaniach organizatorskich. Od końca lat sześćdzie­siątych współtworzył takie wrocławskie festiwale, jak Festi­wal Polskiej Muzyki Współczesnej i Festiwal Muzyki Organowej i Klawesynowej. W latach 1975-85 był też dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. We Wrocławiu nazwisko Tadeusza Strugały utożsamiane jest przede wszystkim z Międzynarodowym Festiwalem "Wratis­lavia Cantans", który pod jego długoletnim  kierownic­twem (1969-96), przejętym w sukcesji po Andrzeju Mar­kowskim, zyskał rangę jednego z najbardziej prestiżo­wych wydarzeń muzycznych w Europie i stał się sym­bolem kultury muzycznej naszego miasta.

Za wielostronną działalność i wybitne osiągnięcia arty­styczne Tadeusz Strugała otrzymał wiele nagród i wy­różnień. W uznaniu wielkiego talentu i ogromnych zasług, jakie Tadeusz Strugała położył dla rozwoju kultury polskiej, a w szczególności dla kultury Wrocławia, Senat Aka­demii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu postano­wił przyznać swemu wybitnemu absolwentowi pierwszy w historii Uczelni tytuł doktora honoris causa. Uroczystość nadania tego honorowego tytułu miała miejsce w roku 1998, w którym to Uczelnia obchodziła Jubileusz 50-lecia działalności.

copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.