Uczelnia

Publikacje AMKL

Monografie

Joanna Subel, Źródła do twórczości Karola Lipińskiego. Wrocław 2018.

Anna Granat-Janki, Forma twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana. „Zeszyty Naukowe [Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu]” nr 66. Wrocław 1995.

Recepcja twórczości Oliviera Messiaena. Red. Maria Zduniak i zespół. „Zeszyty Naukowe [Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu]” nr 78. Wrocław 2000.

Anna Granat-Janki, Twórczość kompozytorów wrocławskich 1945 – 2000. Wrocław 2003.

Paweł Cylulko, Tyflomuzykoterapia dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. Teoria i praktyka muzykoterapii dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. Wrocław 2004.

Andrzej Wolański, Dramat liturgiczny w średniowieczu. Wrocław 2005.

Joanna Subel, Wrocławska chóralistyka 1817–1944. Wrocław 2008.

Anna Kierska, Nauczanie gry na fortepianie - powołanie, umiejętność, wiedza. Wrocław 2010.

Kto ma talenta jest chwałą narodu - wiersze o Karolu Lipińskim, Wrocław 2011

Wybrane zagadnienia akompaniamentu liturgicznego. W serii: „Psalate  synetos”, tom 1. Pod redakcją naukową Marty Kierskiej-Witczak. Wrocław 2012

Aleksandra Pijarowska, Ryszard Bukowski, Człowiek i dzieło, Wrocław 2015

Andrzej Tuchowski, Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego. Wrocław 2015

Agnieszka Zwierzycka, Pieśni solowe Władysława Żeleńskiego. Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Wrocław 2016

Tomasz M. Kienik Sonorystyka Kazimierza Serockiego. Seria: Prace doktorskie 4. Wrocław 2016

Jacek Niedziela-Meira, Jam session, Wrocław 2017.

 

Cykl: Tradycje śląskiej kultury muzycznej

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 3. Red. Tadeusz Natanson, Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Maria Zduniak. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu" nr 28. Wrocław 1981.

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 4. Red. Maria Passella, Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Maria Zduniak. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu" nr 43. Wrocław 1987.

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 5. Red. Maria Zduniak. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu" nr 49. Wrocław 1990.

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 6. Red. Maria Passella, Andrzej Wolański, Maria Zduniak. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” nr 59. Wrocław 1992.

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 7. Red. Andrzej Wolański, Maria Zduniak. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” nr 65. Wrocław 1995.

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 8. Red. Maria Zduniak i zespół. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” nr 69. Wrocław 1996.

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 9: Życie muzyczne Wrocławia (1945–1995). Red. Maria Zduniak i zespół. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu" nr 75. Wrocław 1999.

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 10: Rafał Maszkowski 1838–1901. Red. Dorota Kanafa, Maria Zduniak. Wrocław 2005.

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T. 11. Red. Anna Granat-Janki i zespół. Wrocław 2008.

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T.12. Red. Anna Granat-Janki i zespół. Wrocław 2011. 

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T.13. Red. Andrzej Wolański i zespół. Wrocław 2015.

Tradycje śląskiej kultury muzycznej. T.14, cz. 1 i 2. Red. Anna Granat-Janki i zespół. Wrocław 2017. 

 

Cykl: Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka

Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. T. 1. Red. Maria Passella, Maria Zduniak. „Zeszyty Naukowe [Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu]” nr 51. Wrocław 1990.

Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. T. 2. Red. Maria Zduniak i zespół. „Zeszyty Naukowe [Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu]” nr  62. Wrocław 1993.

Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. T. 3. Red. Dorota Kanafa, Maria Zduniak. Wrocław 2003.

Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. T. 4. Red. Dorota Kanafa, Maria Zduniak. Wrocław 2007.

Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. T. 5. Red. Anna Granat-Janki z zespołem, Wrocław 2013.

Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. T. 6. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Joanny Subel. Wrocław 2017

 

Intrumentalistyka

Johann Sebastian Bach Sonaty i partity na skrzypce solo BWV 1001-1006 w opracowaniu Jacka Ropskiego. Wrocław 2013.

Jacek Niedziela-Meira, Kontrabas jazzowy. Wrocław 2013

Robert Bachara, Między zapisem a wykonaniem wielodźwięków skrzypcowych. Wrocław 2014

Sonaty wiolonczelowe: Eccles, Tessarini, Caporale, Sammartini; Aldona Markowicz - wiolonczela, Elżbieta Stypułkowska-Kafka - fortepian

 

Teoria Muzyki

Oblicza romantyczności w muzyce polskiej od Chopina do czasów współczesnych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Wrocław, 21 kwietnia 2010 roku. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław 2010.

Cykl: Analiza dzieła muzycznego

Analiza dzieła muzycznego - Historia, Theoria, Praxis. T.1. Red. zespół redakcyjny pod przewodnictwem Anny Granat-Janki. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Wrocław 2010.

Analiza dzieła muzycznego. Historia - theoria - praxis. Musical analysis. Historia - theoria - praxis. T. 2. Red. zespół redakcyjny pod przewodnictwem Anny Granat-Janki. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Oddział we Wrocławiu. Wrocław 2012.

Musical analysis. Historia - theoria - praxis. T. 3. Wrocław 2014

Analiza dzieła muzycznego. Historia - theoria - praxis. Musical analysis. Historia - theoria - praxis. T. 4.Red. zespół redakcyjny pod przewodnictwem Anny Granat-Janki. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Wrocław 2016.

Cykl: Wieloznaczność dźwięku

Wieloznaczność dźwięku. Sound Ambiguity. Komitet redakcyjny pod kierunkiem dr Katarzyny Dziewiątkowskiej-Mleczko. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław 2014.

Wieloznaczność dźwięku, tom 2. Komitet redakcyjny: dr Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko, Joanna Kołodziejska i Urszula Koza. Wrocław 2015

Wieloznaczność dźwięku, Sound Ambiguity, tom 3. Zespół redakcyjny: Katarzyna Bartos, Joanna Kołodziejska, Urszula Koza. Wrocław 2016

 

Cykl: Wokalistyka w Polsce i na świecie

Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. 1. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2002.

Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. 2. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2003.

Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. 3. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2004.

Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. 4. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2006.

Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. 5. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2008.

Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. 6. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2010.

Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. 7. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2011.

Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. 8. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2011.

Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. 10. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2014.

 

Cykl: Wokalistyka i pedagogika wokalna

Wokalistyka i pedagogika wokalna. T. 1. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. „Zeszyty Naukowe [Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu]” nr 74. Wrocław 1999.

Wokalistyka i pedagogika wokalna. T. 2. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. „Zeszyty Naukowe [Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu]” nr 77. Wrocław 2000.

Wokalistyka i pedagogika wokalna. T. 3. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. „Zeszyty Naukowe [Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu]” nr 81. Wrocław 2001.

Wokalistyka i pedagogika wokalna. T. 4. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2005.

Wokalistyka i pedagogika wokalna. T. 5. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2007.

Wokalistyka i pedagogika wokalna. T. 6. Red. Eugeniusz Sąsiadek i zespół. Wrocław 2009.

 

Muzykoterapia

Tadeusz Natanson, Programowanie muzyki terapeutycznej. Zarys podstaw teoretycznych. „Zeszyty Naukowe [Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu]” nr 53. W serii: „Monografie”. Wrocław 1992.

Moc muzyki – pro memoriam Tadeusz Natanson. Red. Paweł Cylulko. „Zeszyty Naukowe [Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu]” nr 73. Wrocław 1998.

Muzykoterapia w agresji, lęku i cierpieniu. Red. Sławomir Sidorowicz, Paweł Cylulko. „Zeszyty Naukowe [Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu]” nr 76. Wrocław 2000.

Muzykoterapia. Tożsamość – transgresja – transdyscyplinarność. Red. nauk. Paweł Cylulko Joanna Gładyszewska-Cylulko. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich. Wrocław 2010.

Muzykoterapia – stałość i zmiana. Seria: Wrocławska Muzykoterapia, tom 1.Redakcja naukowa: Paweł Cylulko, Joanna Gładyszewska-Cululko,Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zakład Muzykoterapii. Wrocław 2014.

Wrocław Music Therapy Models. Edited by: Paweł Cylulko, Joanna Gładyszewska-Cylulko. In the series: “Wrocławska Muzykoterapia” [“Wrocław Music Therapy”] nr 2. Department of Music Therapy. Wrocław 2016. This book is published as part of Music Programme of Wrocław – the European Capital of Culture 2016

Wrocławskie modele muzykoterapii. Redakcja naukowa: Paweł Cylulko, Joanna Gładyszewska-Cylulko. W serii: „Wrocławska Muzykoterapia” nr 2. Zakład Muzykoterapii. Wrocław 2016.Publikacja została zrealizowana w ramach Programu Muzycznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

„Muzykoterapia Polska”. Kwartalnik.  Red. nacz. Paweł Cylulko.

Ukazały się numery: 

2002 nr 1/2

2002 nr 3/4

2003 nr 1 (5)

2003 nr 2 (6)

2003 nr 3/4 (7/8)

 

Seria: Muzycy wrocławscy

Aleksandra Pijarowska, Jan Antoni Wichrowski – katalog tematyczno-bibliograficzny. Wrocław 2005. 

Ryszard Bukowski. Szkice do portretu. Red. Anna Granat-Janki i zespół. Wrocław 2009.

Tadeusz Natanson. Kompozytor, uczony, pedagog. Red.  Anna Granat-Janki i zespół. W serii: „Muzycy wrocławscy” nr 2. Wrocław 2010.

Aleksandra Pijarowska, Ryszard Bukowski. Człowiek i dzieło. Wrocław 2014.

 

Skrypty

Ewa Kofin, Krytyka muzyczna. Skrypt dla studentów akademii muzycznych i uniwersytetów. Red. Dorota Kanafa. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław 2010.

 

Seria:  Historia wokalistyki

Leszek Mazepa, Adam Didur we Lwowie. Wrocław 2002.

Teresa Mazepa, Leszek Mazepa, Szkice z dziejów wokalistyki we Lwowie. Wrocław 2008.

 

Seria: Estetyka śpiewu

Franciszek Wesołowski, Eugeniusz Sąsiadek, Rozważania o muzyce dawnej i jej wykonawstwie. Wrocław 2003.

 

Seria: Pedagogika wokalna

Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki, Ewa Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu. Seria: Pedagogika wokalna, zeszyt 4.Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Wokalistyki. Wrocław 2004.

Wojciech Benedykt Jankowski. Kształcenie wokalisty. Wybrane problemy. Zeszyt 4. Red. prof. Eugeniusz Sąsiadek. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu. Wydanie dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wrocław 2010. 

 

Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

W tym m.in. cykle:

 

Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej

nr 11, Wrocław 1974;

nr 14, Wrocław 1977;

nr 18, Wrocław 1978;

nr 21, Wrocław 1979;

nr 23, Wrocław 1980;

nr 27, Wrocław 1981;

nr 30, Wrocław 1982;

nr 32, Wrocław 1983;

nr 35, Wrocław 1984;

nr 40, Wrocław 1985;

nr 42, Wrocław 1986;

nr 44, Wrocław 1987;

nr 47, Wrocław 1988;

nr 50, Wrocław 1989;

nr 55, Wrocław 1990;

nr 58, Wrocław 1991;

nr 60, Wrocław 1992;

nr 61, Wrocław 1993;

nr 63, Wrocław 1994;

nr 64, Wrocław 1995;

nr 68, Wrocław 1996;

nr 70, Wrocław 1997;

nr 71, Wrocław 1997;

nr 72, Wrocław 1998.

Spotkania Współpracowników Zakładu Muzykoterapii [od 1983 – Instytutu Muzykoterapii] 

nr 7, 1974;

nr 9, 1975;

nr 13, 1977;

nr 17, 1978;

nr 19, 1977;

nr 22, 1979;

nr 24, 1980;

nr 29, 1981;

nr 31, 1983;

nr 34, 1983;

nr 38 A, 1985;

nr 38 B, 1985;

nr 45, 1988.  

Arteterapia

nr 48, 1989;

nr 52, 1990;

nr 57, 1990.

Inne

nr 25, 1981;

nr 39, 1985.

 

Edukacja Muzyczna

Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Wychowania Muzycznego w 50-letniej działalności Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Red. Barbara Strzyżewska-Marciniak. „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” nr 79. Wrocław 2001.

Muzyka, plastyka i teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Wrocław 2016. Publikacja została zrealizowana w ramach Programu Muzycznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Music, Fine Arts and Theatre in the Art Education of Children and Young Adults. Wrocław 2016. This book is published as part of Music Programme of Wrocław – the European Capital of Culture 2016

Wczesna Edukacja Muzyczna. Rozważania, propozycje, badania. Redakcja naukowa: Helena Tomaszek-Plewa, Iwona Polak. AMKL, Katedra Edukacji Muzycznej. Wrocław2016 

 

Chóralistyka

Małgorzata Podzielny, Kształtowanie postaw artystycznych młodego chórzysty. Wrocław 2014.

 

Nuty

Tomasz Kulikowski, Ćwiczenia dla adeptów szlachetnej sztuki organowego akompaniamentu liturgicznego. Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej, Zakład Muzyki Kościelnej. Wrocław 2018.

Stanisław Niewiadomski, Pieśni zapomniane (wybór z rękopisów). W serii: „Polska liryka wokalna”. T. 6. Wrocław 2005.

Krystian Kiełb, Wybór pieśni. W serii: „Polska liryka wokalna”. T. 7. Wrocław 2007.

Jadwiga Szajna-Lewandowska, 12 wierszy na sopran. W serii: „Polska liryka wokalna”. Zeszyt nutowy nr 8. Red. Barbara Ewa WernerWrocław 2009.

Adam Porębski. The Bird`s eye view na flet solo. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław 2010.

Adam Porębski. Orient bis na flet solo. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław 2013.

Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko, 2012 na orkiestrę. Partytura. Wrocław 2014

Adam Porębski, Trzy pieśni do słów Czesława Miłosza na baryton i fortepian. Wrocław 2016

 

Publikacje poświęcone Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu w latach 1949–1973. Fakty i dokumenty. Red. Ryszard Bukowski, Danuta Klonowska, Maria Zduniak. Wrocław 1976.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 1948–1988. Wydawnictwo z okazji 40-lecia uczelni. Red. Kazimierz Kościukiewicz i zespół. Wrocław 1988.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 1948–1988. Wydawnictwo z okazji 40-lecia Uczelni. Suplement: Noty biograficzne pedagogów. Wykaz byłych pedagogów. Wykaz absolwentów w latach 1974–1988.Red. zespół pod kierunkiem Kazimierza Kościukiewicza. Wrocław 1988.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 50 lat. 1948–1998. Red. Dorota Kanafa. Wrocław 1998.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego w dziesięcioleciu 1998–2008. Red. Dorota Kanafa. Wrocław 2009.

 

Periodyk

"GAMa" Pismo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Rok XII. Nr 9/10 październik 2003 – wrzesień 2010. Red. naczelny E. Szczucka.

"GAMa" Pismo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Rok XIII. Nr 11/12 październik 2010 – wrzesień 2011. Red. naczelny E. Szczucka.

"GAMa" Pismo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Rok XIV. Nr 13/14 październik 2011 – wrzesień 2012. Red. naczelny E. Szczucka.

"GAMa" Pismo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Rok XV. Nr 15/16 październik 2012 – wrzesień 2014.  Red. naczelny Rafał Jendraszek 

"GAMa" Pismo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Rok XVI. Nr 17/18 październik 2014 – wrzesień 2016.  Red. naczelny Rafał Jendraszek 

 

Prace doktorskie

Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko, 2012 na orkiestrę. Wybrane zagadnienia warsztatu kompozytorskiego w perspektywie idei pozamuzycznych. Opis pracy doktorskiej. Wrocław 2014

 

Płyty CD

Sonaty wiolonczelowe: Eccles, Tessarini, Caporale, Sammartini; Aldona Markowicz - wiolonczela, Elżbieta Stypułkowska-Kafka - fortepian

copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.