lista

dr Sebastian Ładyżyński

 

Sebastian Ładyżyński, kompozytor. Urodzony w 1985 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Podyplomowych Studiów Muzyki Filmowej, Komputerowej i Twórczości Audiowizualnej w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz w Szkole Filmowej w Łodzi, a także Studiów Mistrzowskich w King's College w Londynie. W roku 2012 oraz 2015 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2014 otrzymał tytuł doktora sztuki z kompozycji we wrocławskiej Akademii Muzycznej. Od 2015 pełni funkcję Kierownika Pracowni Muzyki Teatralnej i Filmowej w rodzimej uczelni.

Jest laureatem konkursów kompozytorskich i filmowych, a muzyka do form wizualnych skomponowana przez niego była prezentowana w kilkunastu krajach na czterech kontynentach (Polska, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Francja, Grecja, Białoruś, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Rosja, Japonia, Gruzja, Brazylia, Australia).

Stworzył muzykę do spektakli teatralnych: Teatru Lalek we Wrocławiu, Teatru Maska w Rzeszowie, Teatru Lalek i Aktora w Wałbrzychu, Zdrojowego Teatru w Jeleniej Górze-Cieplicach, Teatru No Kakabus w Pradze, a także podczas studiów wielu spektakli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej filia we Wrocławiu. Był aranżerem muzyki w filmie Waldemara Krzystka 80 milionów i w produkcjach telewizyjnych. 

Oprócz kompozycji zrealizował kilkadziesiąt nagrań do sztuk teatralnych, filmu, a także muzyki użytkowej, kilkukrotnie uwieńczonych wydaniem w formie CD.

Strona internetowa kompozytora: www.ladyzynski.com

więcej

as. dr Miłosz Kula

 

Miłosz Kula - dyrygent i muzykolog. Absolwent studiów licencjackich w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie klarnetu prof. Jana Tatarczyka oraz licencjackich i magisterskich w klasie dyrygentury dr. Wojciecha Rodka. Równolegle ze studiami muzycznymi ukończył muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim, którą zgłębiał pod kierunkiem profesorów: Macieja Gołąba, Bożeny Muszkalskiej i Remigiusza Pośpiecha. Jest zatrudniony we wrocławskiej Akademii Muzycznej na stanowisku asystenta.

Otrzymał nagrody i wyróżnienia na konkursach zespołów kameralnych w Szczecinie, Jaworze i Wrocławiu. Jest półfinalistą I Ogólnopolskiego Konkursu dla Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego we Wrocławiu. Był współzałożycielem oraz prezesem Wrocławskiej Orkiestry Młodzieżowej, z którą współtworzył szereg projektów orkiestrowych w kraju i za granicą.

Jako muzyk orkiestrowy, chórzysta, solista i kameralista brał udział w wielu wydarzeniach artystycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Był chórzystą Chóru Filharmonii Wrocławskiej, współpracował z Chórem Kameralnym Senza Rigore, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu i Agencją Artystyczną ProMusica. Koncertował w Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji i Szwajcarii.

W roli dyrygenta zadebiutował podczas festiwalu Eurochestries w 2010 roku w Almerii (Hiszpania). Miał okazję prowadzić koncerty w ramach Festiwali Clarimania we Wrocławiu i Brand New Music Festival w Katowicach, a także występować z orkiestrami filharmonicznymi w Lublinie, Zielonej Górze, Kielcach, Katowicach, Rzeszowie, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i Sound Factory Orchestra. W latach 2014-2015 współpracował z Gliwickim Teatrem Muzycznym. Występował z takimi solistami jak m.in. Bartosz Koziak, Ewa Biegas, Aleksander Teliga, Jacek Mirucki.

Brał udział w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. Rafała J. Delekty, Lawrence’a Gwozdza, Florent Héau, Jacka Kaspszyka oraz Tadeusza Strugały.

Miłosz Kula zajmuje się również działalnością naukową. Brał udział w ekspedycji etnomuzykologicznej w okolice Irkucka, badając ślady obecności polskiego repertuaru. Wygłaszał referaty na konferencjach naukowych w Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Kierował czterema grantami badawczymi. W swojej aktualnej aktywności naukowej koncentruje się na twórczości instrumentalnej Carla Dittersa von Dittersdorfa oraz na polskiej muzyce instrumentalnej I połowy XIX wieku. Jest autorem publikacji naukowych, prowadzi bogatą działalność prelegencką i popularyzatorską, opatrując słowem wiążącym koncerty w ramach festiwali muzycznych na Dolnym Śląsku.

Od 2014 roku jest doktorantem w zakresie muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim (promotor: prof. Remigiusz Pośpiech). Studia doktoranckie z zakresu dyrygentury (rozpoczęte również 2014 roku) pod kierunkiem prof. Mirosława Jacka Błaszczyka w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zostały zwieńczone nadaniem stopnia doktora sztuki we wrześniu 2017 roku.

więcej

prof. dr hab. Alan Urbanek

 

Alan Urbanek - jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończył dyrygenturę symfoniczną w klasie Prof. Marka Pijarowskiego oraz dyrygenturę chóralną w klasie prof. Haliny Bobrowicz. W 1996 roku uzyskał kwalifikacje I stopnia odpowiadające stopniowi naukowemu doktora. W 2002 roku uzyskał kwalifikacje II stopnia odpowiadające stopniowi naukowemu doktora habilitowanego. W roku 2003 ukończył Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W styczniu 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Alanowi Urbankowi tytuł profesora w dziedzinie sztuki muzycznej. W roku 2012 otrzymał  Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W styczniu 2015 roku otrzymał Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jest profesorem w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury i Muzykoterapii, senatorem kadencji 2012-2016, członkiem Katedry Dyrygentury, prowadzi klasę dyrygentury symfonicznej. Od 2013 roku sprawuje kierownictwo organizacyjne Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury, wcześniej sprawował kierownictwo organizacyjne dwóch edycji Międzynarodowego Turnieju Dyrygentów Chóralnych W stronę Polifonii. W latach 2006-2015 współpracując z Wydziałem Instrumentalnym wrocławskiej Akademii sprawował kierownictwo artystyczne Studenckiej Orkiestry Symfonicznej.  

Obecnie poza Akademią Muzyczną związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim gdzie sprawuje kierownictwo Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium" oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu gdzie od listopada 2009 roku sprawuje kierownictwo artystyczne Chóru  Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Od stycznia 2015 roku ściśle współpracuje z brytyjskim reżyserem Chrisem Baldwinem – jednym z kuratorów Europejskiej Stolicy Kultury 2016 przygotowując wydarzenia artystyczne związane z otrzymaniem przez Wrocław tytułu ESK 2016.

Prowadzi aktywną działalność dyrygencką. Posiada w swym dorobku ponad tysiąc koncertów oratoryjnych, symfonicznych, kameralnych, spektakli operowych i operetkowych w tym premierowe wykonania wielkich dzieł oratoryjnych; w kwietniu 2014 roku poprowadził wrocławską premierę Pasji wg Św. Mateusza autorstwa Metropolity Hilariona (Alfiejewa), natomiast na pierwszą połowę 2015 roku planuje polską prapremierę Stabat Mater Metropolity Hilariona (Alfiejewa).

Wielokrotnie był współrealizatorem wielkich koncertów plenerowych na Rynku Wrocławskim, we wrocławskiej Hali Stulecia, współpracując z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Od sierpnia 2014 współpracuje z Bartoszem Chajdeckim przy realizacji koncertu Muzyka z serialu Czas Honoru.

Pełnił kierownicze funkcje w Operze Wrocławskiej (kierownictwo Chóru operowego w latach 1993-1995, 2000-2001) gdzie był współrealizatorem przedstawień operowych w Hali Stulecia. W latach 1995-2000 był dyrygentem, kierownikiem orkiestry w Teatrze Muzycznym Operetce Wrocławskiej, gdzie zrealizował setki spektakli i koncertów. Sprawując kierownictwo Chóru przy Filharmonii Wrocławskiej był współrealizatorem i uczestniczył w realizacjach dzieł oratoryjnych m.in w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.

Wielokrotnie występował ze znakomitą Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej z Krakowa oraz innymi orkiestrami filharmonicznymi towarzysząc artystom tej miary co Aleksandra Kurzak, Jadwiga Rappe, Stefania Toczyska, Elżbieta Towarnicka, Tarja Turunen, Wiesław Ochman, Ingolf Wunder. Z większych dzieł wokalno - instrumentalnych, w repertuarze dyrygenckim Alana Urbanka znajdują się  m.in.: Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza,  Missa pro Pace Wojciecha Kilara,  Requiem dla mojego Przyjaciela Zbigniewa Preisnera, Stworzenie Świata Josepha Haydna, Requiem Karla Dittera von Dittersdorfa, Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, Msza C – dur op. 86 oraz Fantazja c – moll op. 80 Ludwiga van Beethovena, II Symfonia B – dur op.52 - Lobgesang Feliksa Mendelssohna, Stabat Mater G.Rossiniego, Requiem c – moll Luigi Cherubiniego, III Symfonia op. 36 Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego,  Requiem Gabriela Fauree, Liturgia Domestica Aleksandra Grieczaninowa, Stabat Mater Karola Szymanowskiego, Carmina Burana Carla Orffa, Liturgia Polskich Ormian w oprac. St. Śmiełowskiego, Litania do Ducha Świętego Zbigniewa Kozuba, Misterium Krzyża Świętego Andrzeja Nikodemowicza, Pasja wg Św. Mateusza Metropolity Hilariona Alfiejewa.

Brał udział w nagraniach dla wszystkich najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce TVP, TVN, Polsat.

Jest laureatem wielu nagród przyznanych przez Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wrocławskiej Akademii Muzycznej jak również nagród i wyróżnień uzyskanych podczas festiwali i konkursów m.in.: I Nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury Chóralnej w Poznaniu, III Nagrody Międzynarodowego Turnieju Dyrygentów Chóralnych W stronę Polifonii, Nagrody dla wybitnie uzdolnionego chórmistrza młodego pokolenia Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Moskwie. Prowadzone przez Alana Urbanka zespoły chóralne regularnie zdobywają nagrody na międzynarodowych festiwalach i konkursach chóralnych w Europie.   

Poza koncertami w Polsce dyrygował w Austrii, Finlandii, Francji, Grecji, na Litwie, w Macedonii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, USA,  na Węgrzech i we Włoszech.

więcej

prof. dr hab. Marek Pijarowski

 

Marek Pijarowski urodził się w 1951 r. we Wrocławiu. Podczas nauki w Liceum Muzycznym opanował grę na kilku instrumentach, m.in. na fortepianie (instrument główny), skrzypcach, oboju i organach. Studia dyrygenckie (dyplom z wyróżnieniem) ukończył we wrocławskiej Akademii Muzycznej u Tadeusza Strugały i uzupełniał je w latach 1971-1973 na Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Weimarze, pracując pod kierunkiem nieżyjącego już znakomitego, łotewskiego dyrygenta Arvida Jansonsa. W roku 1977 uzyskał stypendium rządu austriackiego i przez dziewięć miesięcy przebywał we Wiedniu, doskonaląc swoje umiejętności u prof. Carla Österreichera w słynnej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. W tym czasie miał okazję bezpośrednio zetknąć się ze sztuką dyrygencką takich mistrzów batuty, jak Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Georg Solti czy Claudio Abbado.

Pracę etatową rozpoczął w 1974 r.  jako asystent dyrygenta Filharmonii Wrocławskiej. W tym samym roku wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim w Katowicach, na którym (będąc najmłodszym uczestnikiem) zdobył I nagrodę oraz nagrodę specjalną orkiestry Filharmonii Śląskiej. Sukces ten zaowocował licznymi zaproszeniami, m. in. do Filharmonii Narodowej i WOSPR-u. W 1975 r. otrzymał stanowisko drugiego dyrygenta, a w 1980 r. został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Wrocławskiej, którą kierował do 2002 r. Współpracował również z Filharmonią Krakowską jako pierwszy dyrygent, a z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy jest związany do dziś jako stały, gościnny dyrygent tego zespołu. W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi. Od sezonu 2006/2007 ściśle współpracuje z Filharmonią im. A. Malawskiego w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję pierwszego dyrygenta - szefa Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej.

Marek Pijarowski od ponad 35 lat nieprzerwanie prowadzi ożywioną działalność dyrygencką, koncertując ze wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi i radiowymi w Polsce. Wielokrotnie prowadził również koncerty z polskimi zespołami poza granicami kraju, m. in. z Filharmonią Narodową (Niemcy), NOSPR-em (Hiszpania, Francja), Filharmonią Krakowską (Francja), Sinfonią Varsovia (Hiszpania) i Filharmonią Łódzką (Włochy, Hiszpania). Wielokrotnie podróżował  z Filharmonią Wrocławską , m.in.  do Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec i Holandii. Dokonał wielu archiwalnych nagrań dla potrzeb Polskiego Radia. Był stałym dyrygentem Eastern Music Festival w Greensboro w USA. Obecnie współpracuje także z Orkiestrą Prezydencką w Ankarze oraz Texas Music Festival w Houston. Dyrygował w większości krajów europejskich oraz w Egipcie, Izraelu, Kanadzie, Chinach, USA,  Meksyku i Korei Południowej.

W latach 1980-2000 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu. W latach 1986-1987 sprawował funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach.

Od wielu lat związany jest z Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w której prowadzi klasę dyrygentury oraz kieruje Katedrą Dyrygentury. W latach 1995-1996 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. W październiku 2006 objął  również stanowisko profesora dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Był promotorem oraz recenzentem wielu prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu dyrygentury. Minister Szkolnictwa Wyższego powierzył mu funkcje krajowego eksperta przy opracowaniu standardów dotyczących programu studiów dyrygenckich. Jego absolwenci są laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów. Jest jurorem Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. G. Fitelberga w Katowicach oraz przewodniczącym jury Międzynarodowego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku.

M. Pijarowski otrzymał w 1997 z rąk Prezydenta RP  tytuł profesora sztuk muzycznych. Odznaczony został również, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem „Gloria Artis”.

więcej

dr Michał Moc

 

MICHAŁ MOC - kompozytor, akordeonista; ur. 9 marca 1977 r. we Wrocławiu. Studiował kompozycję w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (dyplom z wyróżnieniem w 2001). Tutaj też w roku 2008 uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej oraz pracuje jako adiunkt w macierzystej Katedrze Kompozycji, specjalizując się dodatkowo w zakresie kształcenia słuchu. W tej samej uczelni ukończył także  kierunek instrumentalny – grę  na akordeonie (dyplom  z wyróżnieniem w 2002). W 2000 r., w ramach programu Socrates-Erasmus, studiował w Holandii u Davida Rowlanda.
Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich i bierze czynny udział w organizacji życia muzycznego wrocławskiego środowiska. Od 1997 r. aktywnie działa jako pedagog i konsultant w szkolnictwie artystycznym, za co otrzymał w roku 2006 Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP.
 Jako kompozytor otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień, począwszy od  1997 r.:  dwie II nagrody na Konkursie Kompozytorskim w Opolu, zorganizowanym z okazji Kongresu Eucharystycznego, w 1998 – wyróżnienie w Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku oraz I nagrodę na I Konkursie Kompozycji i Instrumentacji we Wrocławiu; w 1999 – II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim „Gaude Mater” w Częstochowie oraz wyróżnienie na III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Raymonda Murray’a Schaffera w Poznaniu, w 2000 – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Panufnika w Krakowie, w 2001 – III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Franz Josef Reinl-Stiftung Wiedeń/Monachium. W latach 2007-2010 r. został objęty programem promocji młodych kompozytorów Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Będąc równocześnie aktywnym wykonawcą – instrumentalistą, jest także laureatem m.in. I-ych miejsc na Ogólnopolskich Konkursach Akordeonowych w Chełmie, Zgierzu, Mławie (1995-6) oraz głównej nagrody w IV Konkursie Muzyki Współczesnej dla Młodych Wykonawców w Radziejowicach organizowanym przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej.  Koncertował, wykonując nierzadko także własne kompozycje z orkiestrami filharmonicznymi wielu miast Polski, a także podczas festiwali muzycznych, m.in. „Poznańskiej Wiosny Muzycznej” , „Musica Polonica Nova”, „Musica Electronica Nova” we Wrocławiu i „Warszawskiej Jesieni” . Występował także m.in. w Niemczech, Danii, Japonii, Francji, Hiszpanii, na Słowacji i w Grecji. Gra na instrumencie firmy Borsini przygotowanym indywidualnie na zamówienie z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach stypendium „Młoda Polska”.
 
strona artysty : www.moc.composer.pl
WAŻNIEJSZE KOMPOZYCJE:                                                        
BETELGEUSE  na akordeon i taśmę (1999)
PER ASPERA...  na akordeon solo (1999)
THE EXCHANGE  na kwartet smyczkowy i dzieci w wieku szkolnym (1999)
SINFONIETTA  na orkiestrę smyczkową (1999)
HOMMAGE A PIAZZOLLA  na akordeon i orkiestrę symfoniczną (2000)
STRACH!  na kontrabas lub fagot solo (2001)
FANTAZJA PRASKA  na orkiestrę symfoniczną (2002)
6 MINIATUR  na akordeon (2003)
CHORDALIANS & CHORDALIENS  na akordeon i orkiestrę kameralną (2004)
QUINCUNX  na altówkę solo (2004)
QUIPO  na altówkę solo (2004)
CHIPSET  na orkiestrę symfoniczną z akordeonem (2005)
AGATHOS  na sopran i organy (2005)
MUZYKA NA ORKIESTRĘ  na orkiestrę symfoniczną (2007)
STUNTMEN'S RELAY  na orkiestrę symfoniczną (2008)
I'M...  na wiolonczelę solo (2009)
BARBARIOSO  na orkiestrę smyczkową (2009)
THE SWITCHING FACES  na orkiestrę kameralną (2009)
FANFARA PER ANGELO  na akordeon i orkiestrę kameralną (2010)

MICHAŁ MOC - kompozytor, akordeonista; ur. 9 marca 1977 r. we Wrocławiu. Studiował kompozycję w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (dyplom z wyróżnieniem w 2001). Tutaj też w roku 2008 uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej oraz pracuje jako adiunkt w macierzystej Katedrze Kompozycji, specjalizując się dodatkowo w zakresie kształcenia słuchu. W tej samej uczelni ukończył także  kierunek instrumentalny – grę  na akordeonie (dyplom  z wyróżnieniem w 2002). W 2000 r., w ramach programu Socrates-Erasmus, studiował w Holandii u Davida Rowlanda.

Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich i bierze czynny udział w organizacji życia muzycznego wrocławskiego środowiska. Od 1997 r. aktywnie działa jako pedagog i konsultant w szkolnictwie artystycznym, za co otrzymał w roku 2006 Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP.

 Jako kompozytor otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień, począwszy od  1997 r.:  dwie II nagrody na Konkursie Kompozytorskim w Opolu, zorganizowanym z okazji Kongresu Eucharystycznego, w 1998 – wyróżnienie w Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku oraz I nagrodę na I Konkursie Kompozycji i Instrumentacji we Wrocławiu; w 1999 – II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim „Gaude Mater” w Częstochowie oraz wyróżnienie na III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Raymonda Murray’a Schaffera w Poznaniu, w 2000 – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Panufnika w Krakowie, w 2001 – III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Franz Josef Reinl-Stiftung Wiedeń/Monachium. W latach 2007-2010 r. został objęty programem promocji młodych kompozytorów Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Będąc równocześnie aktywnym wykonawcą – instrumentalistą, jest także laureatem m.in. I-ych miejsc na Ogólnopolskich Konkursach Akordeonowych w Chełmie, Zgierzu, Mławie (1995-6) oraz głównej nagrody w IV Konkursie Muzyki Współczesnej dla Młodych Wykonawców w Radziejowicach organizowanym przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej.  Koncertował, wykonując nierzadko także własne kompozycje z orkiestrami filharmonicznymi wielu miast Polski, a także podczas festiwali muzycznych, m.in. „Poznańskiej Wiosny Muzycznej” , „Musica Polonica Nova”, „Musica Electronica Nova” we Wrocławiu i „Warszawskiej Jesieni” . Występował także m.in. w Niemczech, Danii, Japonii, Francji, Hiszpanii, na Słowacji i w Grecji. Gra na instrumencie firmy Borsini przygotowanym indywidualnie na zamówienie z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach stypendium „Młoda Polska”.

strona artysty : www.moc.composer.pl

WAŻNIEJSZE KOMPOZYCJE:                                                        

BETELGEUSE  na akordeon i taśmę (1999)

PER ASPERA...  na akordeon solo (1999)

THE EXCHANGE  na kwartet smyczkowy i dzieci w wieku szkolnym (1999)

SINFONIETTA  na orkiestrę smyczkową (1999)

HOMMAGE A PIAZZOLLA  na akordeon i orkiestrę symfoniczną (2000)

STRACH!  na kontrabas lub fagot solo (2001)

FANTAZJA PRASKA  na orkiestrę symfoniczną (2002)

6 MINIATUR  na akordeon (2003)

CHORDALIANS & CHORDALIENS  na akordeon i orkiestrę kameralną (2004)

QUINCUNX  na altówkę solo (2004)

QUIPO  na altówkę solo (2004)

CHIPSET  na orkiestrę symfoniczną z akordeonem (2005)

AGATHOS  na sopran i organy (2005)

MUZYKA NA ORKIESTRĘ  na orkiestrę symfoniczną (2007)

STUNTMEN'S RELAY  na orkiestrę symfoniczną (2008)

I'M...  na wiolonczelę solo (2009)

BARBARIOSO  na orkiestrę smyczkową (2009)

THE SWITCHING FACES  na orkiestrę kameralną (2009)

FANFARA PER ANGELO  na akordeon i orkiestrę kameralną (2010)

więcej
copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.