lista

dr Sebastian Ładyżyński

 

Sebastian Ładyżyński, kompozytor. Urodzony w 1985 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Podyplomowych Studiów Muzyki Filmowej, Komputerowej i Twórczości Audiowizualnej w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz w Szkole Filmowej w Łodzi, a także Studiów Mistrzowskich w King's College w Londynie. W roku 2012 oraz 2015 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2014 otrzymał tytuł doktora sztuki z kompozycji we wrocławskiej Akademii Muzycznej. Od 2015 pełni funkcję Kierownika Pracowni Muzyki Teatralnej i Filmowej w rodzimej uczelni.

Jest laureatem konkursów kompozytorskich i filmowych, a muzyka do form wizualnych skomponowana przez niego była prezentowana w kilkunastu krajach na czterech kontynentach (Polska, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Francja, Grecja, Białoruś, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Rosja, Japonia, Gruzja, Brazylia, Australia).

Stworzył muzykę do spektakli teatralnych: Teatru Lalek we Wrocławiu, Teatru Maska w Rzeszowie, Teatru Lalek i Aktora w Wałbrzychu, Zdrojowego Teatru w Jeleniej Górze-Cieplicach, Teatru No Kakabus w Pradze, a także podczas studiów wielu spektakli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej filia we Wrocławiu. Był aranżerem muzyki w filmie Waldemara Krzystka 80 milionów i w produkcjach telewizyjnych. 

Oprócz kompozycji zrealizował kilkadziesiąt nagrań do sztuk teatralnych, filmu, a także muzyki użytkowej, kilkukrotnie uwieńczonych wydaniem w formie CD.

Strona internetowa kompozytora: www.ladyzynski.com

więcej

as. dr Miłosz Kula

 

Miłosz Kula - dyrygent i muzykolog. Absolwent studiów licencjackich w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie klarnetu prof. Jana Tatarczyka oraz licencjackich i magisterskich w klasie dyrygentury dr. Wojciecha Rodka. Równolegle ze studiami muzycznymi ukończył muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim, którą zgłębiał pod kierunkiem profesorów: Macieja Gołąba, Bożeny Muszkalskiej i Remigiusza Pośpiecha. Jest zatrudniony we wrocławskiej Akademii Muzycznej na stanowisku asystenta.

Otrzymał nagrody i wyróżnienia na konkursach zespołów kameralnych w Szczecinie, Jaworze i Wrocławiu. Jest półfinalistą I Ogólnopolskiego Konkursu dla Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego we Wrocławiu. Był współzałożycielem oraz prezesem Wrocławskiej Orkiestry Młodzieżowej, z którą współtworzył szereg projektów orkiestrowych w kraju i za granicą.

Jako muzyk orkiestrowy, chórzysta, solista i kameralista brał udział w wielu wydarzeniach artystycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Był chórzystą Chóru Filharmonii Wrocławskiej, współpracował z Chórem Kameralnym Senza Rigore, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu i Agencją Artystyczną ProMusica. Koncertował w Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji i Szwajcarii.

W roli dyrygenta zadebiutował podczas festiwalu Eurochestries w 2010 roku w Almerii (Hiszpania). Miał okazję prowadzić koncerty w ramach Festiwali Clarimania we Wrocławiu i Brand New Music Festival w Katowicach, a także występować z orkiestrami filharmonicznymi w Lublinie, Zielonej Górze, Kielcach, Katowicach, Rzeszowie, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i Sound Factory Orchestra. W latach 2014-2015 współpracował z Gliwickim Teatrem Muzycznym. Występował z takimi solistami jak m.in. Bartosz Koziak, Ewa Biegas, Aleksander Teliga, Jacek Mirucki.

Brał udział w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. Rafała J. Delekty, Lawrence’a Gwozdza, Florent Héau, Jacka Kaspszyka oraz Tadeusza Strugały.

Miłosz Kula zajmuje się również działalnością naukową. Brał udział w ekspedycji etnomuzykologicznej w okolice Irkucka, badając ślady obecności polskiego repertuaru. Wygłaszał referaty na konferencjach naukowych w Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Kierował czterema grantami badawczymi. W swojej aktualnej aktywności naukowej koncentruje się na twórczości instrumentalnej Carla Dittersa von Dittersdorfa oraz na polskiej muzyce instrumentalnej I połowy XIX wieku. Jest autorem publikacji naukowych, prowadzi bogatą działalność prelegencką i popularyzatorską, opatrując słowem wiążącym koncerty w ramach festiwali muzycznych na Dolnym Śląsku.

Od 2014 roku jest doktorantem w zakresie muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim (promotor: prof. Remigiusz Pośpiech). Studia doktoranckie z zakresu dyrygentury (rozpoczęte również 2014 roku) pod kierunkiem prof. Mirosława Jacka Błaszczyka w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zostały zwieńczone nadaniem stopnia doktora sztuki we wrześniu 2017 roku.

więcej

prof. dr hab. Alan Urbanek

 

Alan Urbanek  jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończył dyrygenturę symfoniczną oraz dyrygenturę chóralną. W 1996 roku doktorat, w 2002 roku habilitacja, w 2003 ukończył Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W styczniu 2009 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrał tytuł profesora w dziedzinie sztuki muzycznej.

Jest profesorem w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury i Muzykoterapii, członkiem Katedry Dyrygentury, prowadzi klasę dyrygentury symfonicznej. Poza Akademią Muzyczną związany zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim gdzie od 1992 roku kieruje Chórem Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu gdzie od 2009 roku sprawuje kierownictwo Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego. Zespoły te zdobywają nagrody na Międzynarodowych Konkursach Chóralnych w całej Europie, stanowią trzon zespołów Piotra Rubika uczestnicząc od roku 2007 we wszystkich nagraniach, koncertach i trasach koncertowych w Polsce, Słowacji, USA i Kanadzie. 

Ponad tysiąc koncertów symfonicznych, oratoryjnych, muzyki filmowej, spektakli operowych, operetkowych w tym również wielkich koncertów/widowisk plenerowych – to dotychczasowy dorobek dyrygencki, w którym dominują formy wokalno-instrumentalne.

Miał przyjemność współpracy z najwybitniejszymi polskimi solistkami i solistami: Aleksandrą Kurzak, Jadwigą Rappe, Stefanią Toczyską, Ewą Vesin, Józefem Fraksteinem, Piotrem Kusiewiczem, Piotrem Łykowskim, Bogdanem Makalem, Leonardem Andrzejem Mrozem, Wiesławem Ochmanem, Krzysztofem Szmytem.

W latach 1995-2000 był asystentem dyrygenta, następnie dyrygentem, kierownikiem orkiestry, kierownikiem muzycznym w Teatrze Muzycznym Operetce Wrocławskiej, współpracował jako dyrygent z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Dwukrotnie pełnił funkcję kierownika Chóru w Operze Wrocławskiej (sezony 1995/1996, 1996/1997 oraz 2000/2001 oraz 2001/2002). W latach 2002-2005 sprawował kierownictwo artystyczne Chóru przy Filharmonii Wrocławskiej będąc współrealizatorem dzieł oratoryjnych m.in w ramach kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.

Zapraszany jako dyrygent koncertów/widowisk plenerowych lub kierownik chóru współpracuje z większością gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jako dyrygent współtworzył największe wydarzenia artystyczne w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 – Ceremonię Otwarcia, FLOW (uznane za największe widowisko multimedialne w historii Wrocławia) oraz Ceremonię Zamknięcia ESK współpracując z reżyserem Chrisem Baldwinem.

Regularnie bierze udział w nagraniach dla wszystkich najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce TVP, TVN oraz Polsat.

Jest laureatem wielu nagród przyznanych m.in. przez Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wrocławskiej Akademii Muzycznej. W roku 2012 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2015 roku otrzymał przyznany decyzją Św. Soboru Biskupów Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Order Św. Marii Magdaleny I stopnia.  

Poza koncertami w Polsce dyrygował w Austrii, Białorusi, Chinach, Finlandii, Francji, Grecji, na Litwie, w Macedonii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, USA,  na Węgrzech i we Włoszech.

więcej

prof. dr hab. Marek Pijarowski

 

Marek Pijarowski urodził się w 1951 r. we Wrocławiu. Podczas nauki w Liceum Muzycznym opanował grę na kilku instrumentach, m.in. na fortepianie (instrument główny), skrzypcach, oboju i organach. Studia dyrygenckie (dyplom z wyróżnieniem) ukończył we wrocławskiej Akademii Muzycznej u Tadeusza Strugały i uzupełniał je w latach 1971-1973 na Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Weimarze, pracując pod kierunkiem nieżyjącego już znakomitego, łotewskiego dyrygenta Arvida Jansonsa. W roku 1977 uzyskał stypendium rządu austriackiego i przez dziewięć miesięcy przebywał we Wiedniu, doskonaląc swoje umiejętności u prof. Carla Österreichera w słynnej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. W tym czasie miał okazję bezpośrednio zetknąć się ze sztuką dyrygencką takich mistrzów batuty, jak Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Georg Solti czy Claudio Abbado.

Pracę etatową rozpoczął w 1974 r.  jako asystent dyrygenta Filharmonii Wrocławskiej. W tym samym roku wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim w Katowicach, na którym (będąc najmłodszym uczestnikiem) zdobył I nagrodę oraz nagrodę specjalną orkiestry Filharmonii Śląskiej. Sukces ten zaowocował licznymi zaproszeniami, m. in. do Filharmonii Narodowej i WOSPR-u. W 1975 r. otrzymał stanowisko drugiego dyrygenta, a w 1980 r. został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Wrocławskiej, którą kierował do 2002 r. Współpracował również z Filharmonią Krakowską jako pierwszy dyrygent, a z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy jest związany do dziś jako stały, gościnny dyrygent tego zespołu. W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi. Od sezonu 2006/2007 ściśle współpracuje z Filharmonią im. A. Malawskiego w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję pierwszego dyrygenta - szefa Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej.

Marek Pijarowski od ponad 35 lat nieprzerwanie prowadzi ożywioną działalność dyrygencką, koncertując ze wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi i radiowymi w Polsce. Wielokrotnie prowadził również koncerty z polskimi zespołami poza granicami kraju, m. in. z Filharmonią Narodową (Niemcy), NOSPR-em (Hiszpania, Francja), Filharmonią Krakowską (Francja), Sinfonią Varsovia (Hiszpania) i Filharmonią Łódzką (Włochy, Hiszpania). Wielokrotnie podróżował  z Filharmonią Wrocławską , m.in.  do Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec i Holandii. Dokonał wielu archiwalnych nagrań dla potrzeb Polskiego Radia. Był stałym dyrygentem Eastern Music Festival w Greensboro w USA. Obecnie współpracuje także z Orkiestrą Prezydencką w Ankarze oraz Texas Music Festival w Houston. Dyrygował w większości krajów europejskich oraz w Egipcie, Izraelu, Kanadzie, Chinach, USA,  Meksyku i Korei Południowej.

W latach 1980-2000 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu. W latach 1986-1987 sprawował funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach.

Od wielu lat związany jest z Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w której prowadzi klasę dyrygentury oraz kieruje Katedrą Dyrygentury. W latach 1995-1996 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. W październiku 2006 objął  również stanowisko profesora dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Był promotorem oraz recenzentem wielu prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu dyrygentury. Minister Szkolnictwa Wyższego powierzył mu funkcje krajowego eksperta przy opracowaniu standardów dotyczących programu studiów dyrygenckich. Jego absolwenci są laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów. Jest jurorem Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. G. Fitelberga w Katowicach oraz przewodniczącym jury Międzynarodowego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku.

M. Pijarowski otrzymał w 1997 z rąk Prezydenta RP  tytuł profesora sztuk muzycznych. Odznaczony został również, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem „Gloria Artis”.

więcej

dr Michał Moc

 

MICHAŁ MOC - kompozytor, akordeonista; ur. 9 marca 1977 r. we Wrocławiu. Studiował kompozycję w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (dyplom z wyróżnieniem w 2001). Tutaj też w roku 2008 uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej oraz pracuje jako adiunkt w macierzystej Katedrze Kompozycji, specjalizując się dodatkowo w zakresie kształcenia słuchu. W tej samej uczelni ukończył także  kierunek instrumentalny – grę  na akordeonie (dyplom  z wyróżnieniem w 2002). W 2000 r., w ramach programu Socrates-Erasmus, studiował w Holandii u Davida Rowlanda.
Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich i bierze czynny udział w organizacji życia muzycznego wrocławskiego środowiska. Od 1997 r. aktywnie działa jako pedagog i konsultant w szkolnictwie artystycznym, za co otrzymał w roku 2006 Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP.
 Jako kompozytor otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień, począwszy od  1997 r.:  dwie II nagrody na Konkursie Kompozytorskim w Opolu, zorganizowanym z okazji Kongresu Eucharystycznego, w 1998 – wyróżnienie w Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku oraz I nagrodę na I Konkursie Kompozycji i Instrumentacji we Wrocławiu; w 1999 – II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim „Gaude Mater” w Częstochowie oraz wyróżnienie na III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Raymonda Murray’a Schaffera w Poznaniu, w 2000 – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Panufnika w Krakowie, w 2001 – III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Franz Josef Reinl-Stiftung Wiedeń/Monachium. W latach 2007-2010 r. został objęty programem promocji młodych kompozytorów Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Będąc równocześnie aktywnym wykonawcą – instrumentalistą, jest także laureatem m.in. I-ych miejsc na Ogólnopolskich Konkursach Akordeonowych w Chełmie, Zgierzu, Mławie (1995-6) oraz głównej nagrody w IV Konkursie Muzyki Współczesnej dla Młodych Wykonawców w Radziejowicach organizowanym przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej.  Koncertował, wykonując nierzadko także własne kompozycje z orkiestrami filharmonicznymi wielu miast Polski, a także podczas festiwali muzycznych, m.in. „Poznańskiej Wiosny Muzycznej” , „Musica Polonica Nova”, „Musica Electronica Nova” we Wrocławiu i „Warszawskiej Jesieni” . Występował także m.in. w Niemczech, Danii, Japonii, Francji, Hiszpanii, na Słowacji i w Grecji. Gra na instrumencie firmy Borsini przygotowanym indywidualnie na zamówienie z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach stypendium „Młoda Polska”.
 
strona artysty : www.moc.composer.pl
WAŻNIEJSZE KOMPOZYCJE:                                                        
BETELGEUSE  na akordeon i taśmę (1999)
PER ASPERA...  na akordeon solo (1999)
THE EXCHANGE  na kwartet smyczkowy i dzieci w wieku szkolnym (1999)
SINFONIETTA  na orkiestrę smyczkową (1999)
HOMMAGE A PIAZZOLLA  na akordeon i orkiestrę symfoniczną (2000)
STRACH!  na kontrabas lub fagot solo (2001)
FANTAZJA PRASKA  na orkiestrę symfoniczną (2002)
6 MINIATUR  na akordeon (2003)
CHORDALIANS & CHORDALIENS  na akordeon i orkiestrę kameralną (2004)
QUINCUNX  na altówkę solo (2004)
QUIPO  na altówkę solo (2004)
CHIPSET  na orkiestrę symfoniczną z akordeonem (2005)
AGATHOS  na sopran i organy (2005)
MUZYKA NA ORKIESTRĘ  na orkiestrę symfoniczną (2007)
STUNTMEN'S RELAY  na orkiestrę symfoniczną (2008)
I'M...  na wiolonczelę solo (2009)
BARBARIOSO  na orkiestrę smyczkową (2009)
THE SWITCHING FACES  na orkiestrę kameralną (2009)
FANFARA PER ANGELO  na akordeon i orkiestrę kameralną (2010)

MICHAŁ MOC - kompozytor, akordeonista; ur. 9 marca 1977 r. we Wrocławiu. Studiował kompozycję w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (dyplom z wyróżnieniem w 2001). Tutaj też w roku 2008 uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej oraz pracuje jako adiunkt w macierzystej Katedrze Kompozycji, specjalizując się dodatkowo w zakresie kształcenia słuchu. W tej samej uczelni ukończył także  kierunek instrumentalny – grę  na akordeonie (dyplom  z wyróżnieniem w 2002). W 2000 r., w ramach programu Socrates-Erasmus, studiował w Holandii u Davida Rowlanda.

Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich i bierze czynny udział w organizacji życia muzycznego wrocławskiego środowiska. Od 1997 r. aktywnie działa jako pedagog i konsultant w szkolnictwie artystycznym, za co otrzymał w roku 2006 Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP.

 Jako kompozytor otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień, począwszy od  1997 r.:  dwie II nagrody na Konkursie Kompozytorskim w Opolu, zorganizowanym z okazji Kongresu Eucharystycznego, w 1998 – wyróżnienie w Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku oraz I nagrodę na I Konkursie Kompozycji i Instrumentacji we Wrocławiu; w 1999 – II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim „Gaude Mater” w Częstochowie oraz wyróżnienie na III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Raymonda Murray’a Schaffera w Poznaniu, w 2000 – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Panufnika w Krakowie, w 2001 – III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Franz Josef Reinl-Stiftung Wiedeń/Monachium. W latach 2007-2010 r. został objęty programem promocji młodych kompozytorów Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Będąc równocześnie aktywnym wykonawcą – instrumentalistą, jest także laureatem m.in. I-ych miejsc na Ogólnopolskich Konkursach Akordeonowych w Chełmie, Zgierzu, Mławie (1995-6) oraz głównej nagrody w IV Konkursie Muzyki Współczesnej dla Młodych Wykonawców w Radziejowicach organizowanym przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej.  Koncertował, wykonując nierzadko także własne kompozycje z orkiestrami filharmonicznymi wielu miast Polski, a także podczas festiwali muzycznych, m.in. „Poznańskiej Wiosny Muzycznej” , „Musica Polonica Nova”, „Musica Electronica Nova” we Wrocławiu i „Warszawskiej Jesieni” . Występował także m.in. w Niemczech, Danii, Japonii, Francji, Hiszpanii, na Słowacji i w Grecji. Gra na instrumencie firmy Borsini przygotowanym indywidualnie na zamówienie z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach stypendium „Młoda Polska”.

strona artysty : www.moc.composer.pl

WAŻNIEJSZE KOMPOZYCJE:                                                        

BETELGEUSE  na akordeon i taśmę (1999)

PER ASPERA...  na akordeon solo (1999)

THE EXCHANGE  na kwartet smyczkowy i dzieci w wieku szkolnym (1999)

SINFONIETTA  na orkiestrę smyczkową (1999)

HOMMAGE A PIAZZOLLA  na akordeon i orkiestrę symfoniczną (2000)

STRACH!  na kontrabas lub fagot solo (2001)

FANTAZJA PRASKA  na orkiestrę symfoniczną (2002)

6 MINIATUR  na akordeon (2003)

CHORDALIANS & CHORDALIENS  na akordeon i orkiestrę kameralną (2004)

QUINCUNX  na altówkę solo (2004)

QUIPO  na altówkę solo (2004)

CHIPSET  na orkiestrę symfoniczną z akordeonem (2005)

AGATHOS  na sopran i organy (2005)

MUZYKA NA ORKIESTRĘ  na orkiestrę symfoniczną (2007)

STUNTMEN'S RELAY  na orkiestrę symfoniczną (2008)

I'M...  na wiolonczelę solo (2009)

BARBARIOSO  na orkiestrę smyczkową (2009)

THE SWITCHING FACES  na orkiestrę kameralną (2009)

FANFARA PER ANGELO  na akordeon i orkiestrę kameralną (2010)

więcej
copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.