Kontakt

Kontakt

Adres:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2

NIP 897 15 46 349
REGON 000275748

Numer Konta Bankowego
Bank Zachodni WBK
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Telefony, faxy, e-mail:

Centrala                        tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora      tel. 71 310 05 01, 71 355 90 56  fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza    tel. 71 310 05 05, 71 355 28 49  fax: 71 355 28 49

 


 

Rektor
prof. Grzegorz Kurzyński
tel.  71 310 05 01, 71 355 90 56
fax: 71 355 91 05
e-mail: rektor@amuz.wroc.pl

 

Kancelaria Rektora
mgr Marta Dobrikow
tel.  71 310 05 01, 71 355 90 56
fax: 71 355 91 05
e-mail: marta.dobrikow@amuz.wroc.pl
           kancelaria.rektora@amuz.wroc.plProrektor ds. Studenckich i Dydaktyki
prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa
tel.  71 310 05 78
fax: 71 355 91 05
e-mail: helena.tomaszek-plewa@amuz.wroc.pl

 

Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych
prof. dr hab. Piotr Zaleski

tel.  71 310 05 02
fax: 71 355 91 05
e-mail: piotr.zaleski@amuz.wroc.pl

 

Pełnomocnik ds. Organizacji i Rozwoju Infrastruktury
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

prof. dr hab. Krystian Kiełb
e-mail: krystian.kielb@amuz.wroc.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Paweł Cylulko

e-mail: pawel.cylulko@amuz.wroc.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
inż. Jan Deja
tel. 71 310 05 57
e-mail: jan.deja@amuz.wroc.pl

 

Kanclerz
mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka
tel.  71 310 05 05, 71 355 28 49
fax: 71 355 28 49
e-mail: danuta.koprowska-pasieka@amuz.wroc.pl

 

Kancelaria Ogólna-Sekretariat Kanclerza
mgr Dagmara Szymczak
tel.  71 310 05 05, 71 355 28 49
fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amuz.wroc.pl
           dagmara.szymczak@amuz.wroc.pl

 

Kwestor
mgr Barbara Dobrzeniecka
tel.  71 310 05 31
fax: 71 355 28 49
e-mail: barbara.dobrzeniecka@amuz.wroc.pl

 

Biuro Promocji i Organizacji Imprez
mgr Justyna Miłosz-Konopacka - kierownik
mgr Joanna Polak - zastępstwo kierownika
tel. 71 310 05 72
e-mail: joanna.polak@amuz.wroc.pl
mgr Karolina Mazurkiewicz - organizacja imprez
mgr Alicja Skiba - organizacja imprez
tel. 71 310 05 74
e-mail: alicja.skiba@amuz.wroc.pl
mgr Jolanta Żukiewicz - organizacja imprez
tel. 71 310 05 46
e-mail: jolanta.zukiewicz@amuz.wroc.pl
lic. Agnieszka Granops - organizacja imprez
tel. 71 310 05 73
e-mail: agnieszka.granops@amuz.wroc.pl
mgr Rafał Jendraszek - specjalista ds. public relations
tel. 71 310 05 63
kom. 501 890 911
e-mail: rafal.jendraszek@amuz.wroc.pl
Zgłoszenia dotyczące afiszy i programów:
e-mail: zgloszenia@amuz.wroc.pl

 

Wydawnictwo
fax: 71 355 91 05
e-mail: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
mgr Dorota Kanafa - kierownik
tel. 71 310 05 18
e-mail: dorota.kanafa@amuz.wroc.pl
mgr Katarzyna Iżko-Zalewska
tel. 71 310 05 19
e-mail: katarzyna.izko-zalewska@amuz.wroc.pl
mgr Ewa Skotnicka
tel. 71 310 05 17
e-mail: ewa.skotnicka@amuz.wroc.pl

 

Biblioteka Główna
tel. 71 310 05 25
e-mail: biblioteka@amuz.wroc.pl
mgr Magdalena Wiącek (kustosz) p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej
tel. 71 310 05 50
e-mail: magdalena.wiacek@amuz.wroc.pl

Wypożyczalnia
mgr Małgorzata Strug
tel. 71 310 05 39 
e-mail: malgorzata.strug@amuz.wroc.pl
Paweł Hałkiewicz
tel. 71 310 05 38
e-mail: pawel.halkiewicz@amuz.wroc.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Magdalena Beniuk
tel. 71 310 05 27
e-mail: magdalena.beniuk@amuz.wroc.pl

Czytelnia, Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów
Informacja Naukowa, Informacja Katalogowa

mgr Magdalena Beniuk
tel. 71 310 05 27
e-mail: magdalena.beniuk@amuz.wroc.pl
mgr Anna Kołodziejczyk-Gola
tel. 71 310 05 29
e-mail: anna.kolodziejczyk-gola@amuz.wroc.pl
mgr Anna Kata
tel. 71 310 05 26
e-mail: anna.kata@amuz.wroc.pl
Dział Gromadzenia i Opracowania Dokumentów Życia Muzycznego
mgr Ewa Sochocka
tel. 71 310 05 28
e-mail: ewa.sochocka@amuz.wroc.pl

 

Dział Informatyczny
tel. 71 310 05 40
e-mail: dzial.informatyczny@amuz.wroc.pl
mgr Krzysztof Kośmider - kierownik
tel. 71 310 05 75
e-mail: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl
mgr inż. Jacek Gregorkiewicz
tel. 71 310 05 42
e-mail: jacek.gregorkiewicz@amuz.wroc.pl
mgr inż. Rajmund Durał
tel. 71 310 05 43
e-mail: rajmund.dural@amuz.wroc.pl

 

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
tel. 71 310 05 10
mgr Magdalena Wereszczak - kierownik
tel. 71 310 05 11
e-mail: magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl
- sprawy studenckie:
mgr Anna Wasinkiewicz - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
tel. 71 310 05 14
e-mail: anna.wasinkiewicz@amuz.wroc.pl
lic. Irina Guza - Wydział Instrumentalny
tel. 71 310 05 13
e-mail: irina.guza@amuz.wroc.pl
mgr Anna Gonerska-Matuszewska - Wydział Instrumentalny
tel. 71 310 05 16
e-mail: anna.gonerska@amuz.wroc.pl
Katarzyna Schmidt - Wydział Wokalny
tel. 71 310 05 15
e-mail: katarzyna.schmidt@amuz.wroc.pl
mgr Agnieszka Jakubiak - Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
tel. 71 310 05 12
e-mail: agnieszka.jakubiak@amuz.wroc.pl 

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
- sekretariat Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej:
Mariola Kalinowska  
tel.71 310 06 70
e-mail: mariola.kalinowska@amuz.wroc.pl
- sekretariat Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalnego:
mgr Adriana Lechka-Mioduszewska
tel.71 310 06 71
e-mail: adriana.lechka-mioduszewska@amuz.wroc.pl

 

Dział Nauki
mgr Anna Jamroz-Ciesielska - kierownik
mgr Agnieszka Stobiecka-Prokop
tel. 71 310 05 47
e-mail: agnieszka.stobiecka-prokop@amuz.wroc.pl

 

Dział Kadr
tel. 71 310 05 20
mgr inż. Łucja Hartleb - kierownik
tel. 71 310 05 21
e-mail: kadry@amuz.wroc.pl
inż. Monika Barteczka
tel. 71 310 05 23
e-mail: monika.barteczka@amuz.wroc.pl
lic. Katarzyna Piguła
tel. 71 310 05 22
e-mail: katarzyna.pigula@amuz.wroc.pl
mgr Anna Stróżka
mgr Anna Olszańska
tel. 71 310 05 23
e-mail: anna.olszanska@amuz.wroc.pl

 

Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań
tel. 71 310 05 60
e-mail: studio@amuz.wroc.pl
dr inż. Ryszard Tomczyk - kierownik
tel. 71 310 05 41
e-mail: ryszard.tomczyk@amuz.wroc.pl
mgr  Jerzy Gałek - reżyser dźwięku
tel. 71 310 05 60
e-mail: jerzy.galek@amuz.wroc.pl
mgr inż. Jacek Gregorkiewicz
tel. 71 310 05 42
e-mail: jacek.gregorkiewicz@amuz.wroc.pl

 

Dział Inwestycji i Remontów
mgr inż. Magdalena Kowalczyk
tel. 71 310 05 51
e-mail: magdalena.kowalczyk@amuz.wroc.pl

 

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Ewa Świątek
tel. 71 310 05 55
e-mail: ewa.swiatek@amuz.wroc.pl

 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych
mgr Katarzyna Błaszczyk
 
tel. 71 310 05 76
e-mail: katarzyna.blaszczyk@amuz.wroc.pl

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Marek Gumienny - kierownik
tel. 71 310 05 65
e-mail: marek.gumienny@amuz.wroc.pl
mgr Robert Przytulski - zastępca kierownika
tel. 71 310 05 65
e-mail: robert.przytulski@amuz.wroc.pl
mgr Krzysztof Głowacz
tel. 71 310 05 66
e-mail: krzysztof.glowacz@amuz.wroc.pl
Alicja Pigas
tel. 71 310 05 69
e-mail: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
Mieczysław Turański
tel. 71 310 05 67
e-mail: mieczyslaw.turanski@amuz.wroc.pl
mgr Anna Smoleń
tel. 71 310 05 69
e-mail: anna.smolen@amuz.wroc.pl
lic. Piotr Kojro
tel. 71 310 05 68
piotr.kojro@amuz.wroc.pl

 

Stroiciele
Dariusz Dymarski
mgr Adam Grzeluszka
Adam Nowicki

 

Konserwatorzy
tel. 71 310 05 56
Eligiusz Waszkiewicz
e-mail: eligiusz.waszkiewicz@amuz.wroc.pl
Zbigniew Stroński
Wojciech Dolik

 

Radca Prawny
mgr Joanna Skura
tel. 71 310 05 06
e-mail: joanna.skura@amuz.wroc.pl

 

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
mgr Ewa Iwańczyk
tel. 71 31 00 507
e-mail: ewa.iwanczyk@amuz.wroc.pl

 

Inspektor ds. BHP
Ryszard Romanowicz
tel. 71 310 05 52
e-mail: ryszard.romanowicz@amuz.wroc.pl 

 

Specjalista ds. kontaktów zagranicznych
dr Maria Brzuchowska
tel.  71 310 05 08
fax: 71 355 91 05
e-mail: maria.brzuchowska@amuz.wroc.pl

 

Specjalista ds. rozwoju kultury jakości
mgr Magdalena Gomuła
tel. 71 31 00 544
e-mail: magdalena.gomula@amuz.wroc.pl

 

Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
inż. Jan Deja
tel. 71 310 05 57
e-mail: jan.deja@amuz.wroc.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
mgr Ewa Iwańczyk

e-mail: iod@amuz.wroc.pl

copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.