Uczelnia

Działalność Biblioteki

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu służy edukacji i wspiera badania naukowe w Akademii oraz zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o sztuce muzycznej. Podstawę zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej stanowią wydawnictwa nutowe oraz  książki dotyczące szeroko pojętej nauki o muzyce: historii muzyki powszechnej i polskiej, teorii muzyki, estetyki, psychologii i socjologii muzyki, etnomuzykologii, a także z zakresu kultury i sztuki Wrocławia oraz regionu dolnośląskiego. 

W bibliotece gromadzi się rówież specjalistyczne czasopisma muzyczne o charakterze naukowym wydawane w Polsce i za granicą, jak również czasopisma popularnonaukowe. Biblioteka posiada w swych zbiorach 151 tytułów czasopism muzycznych i niemuzycznych. Obecnie stała prenumerata obejmuje 38 tytułów czasopism, w tym 14 tytułów czasopism importowanych. Ogółem zbiory biblioteki liczą 120.608 woluminów, w tym 93.753 wol. nut (wraz z głosami),13.959 wol. książek, 2.046 wol. czasopism, 2400 wol. prac magisterskich, 39 wol. prac doktorskich, 2 prace licencjackie oraz 8.409 dokumentów archiwalnych dotyczących działalności artystycznej pracowników i studentów uczelni oraz życia muzycznego Wrocławia.

Książki i czasopisma o tematyce pozamuzycznej gromadzone są przez Bibliotekę w zakresie niezbędnym dla potrzeb badań naukowych i dydaktyki. 

Kompletowana jest także dokumentacja działalności artystycznej Akademii w postaci wycinków prasowych, afiszy, plakatów i programów koncertowych. Organizowane są także  wystawy tematyczne w ramach konferencji i sesji naukowych oraz prezentujące zbiory biblioteczne.

W bibliotece funkcjonuje Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB M 21, który umożliwia katalogowanie druków zwartych, druków ciągłych, druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych oraz udostępnianie zbiorów online. Biblioteka Główna AMKL od 2008 r. pobiera rekordy bibliograficzne z bazy NUKAT. Rekordy bibliograficzne wszystkich książek zgromadzonych w Bibliotece są już wprowadzone do katalogu komputerowego, wciąż trwają prace nad uzupełnianiem bazy druków muzycznych i czasopism. Dorobek naukowy i artystyczny nauczycieli akademickich jest rejestrowany w programie PROMAX-Bibliografia.

Od 2006 roku biblioteka należy do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (DBC). Jej celem jest współpraca bibliotek naszego regionu w zakresie digitalizacji i udostępniania sieciowego zbiorów bibliotecznych. 

W 2015 r. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zrealizowała zadanie pod nazwą pn. "Przebudowa i remont infrastruktury Akademii Muzycznej we Wrocławiu". W ramach zadania przeprowadzono modernizację pomieszczeń Biblioteki Głównej, w celu zapewnienia optymalnych warunków kształcenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.