Działalność

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii kształci profesjonalnych artystów muzyków wszechstronnie i nowocześnie przygotowanych do pracy artystycznej, naukowo-badawczej oraz pedagogicznej w zakresie czterech specjalności wymienionych w nazwie wydziału. 

Głównym celem kształcenia w ramach sekcji kompozycji jest wszechstronny rozwój młodego twórcy – kompozytora, kształtowanie jego artystycznej osobowości i ukierunkowanie twórczych zainteresowań. Podstawą tego procesu jest opanowanie przez studentów współczesnego warsztatu kompozytorskiego. Absolwenci studiów w specjalności kompozycja wykazują się dobrym opanowaniem owego warsztatu, umożliwiającym im samodzielną pracę twórczą (studia I stopnia), jak również dysponują pogłębioną wiedzą konieczną do wypracowania własnego idiomu stylistycznego (studia II stopnia). Studenci sekcji kompozycji mają możliwość realizacji utworów elektroakustycznych i komputerowych, które tworzą w profesjonalnie wyposażonym Studiu Kompozycji Komputerowej. Zapoznają się także z problematyką kompozycji teatralnej i filmowej. 

Sekcja dyrygentury przygotowuje studentów do prowadzenia orkiestr symfonicznych i kameralnych, wielkich zespołów wokalno-instrumentalnych, zespołów operowych i chórów. Po ukończeniu  studiów absolwenci są przygotowani do aktywnej działalności artystycznej w instytucjach kultury, w mediach, a także w zakresie animacji kultury w społeczeństwie. 

Studenci sekcji teorii muzyki wyposażeni zostają w merytoryczny i metodologiczny warsztat, niezbędny do formułowania szeroko pojętej refleksji teoretycznej dotyczącej dzieła muzycznego i innych zjawisk w zakresie sztuki muzycznej, z uwzględnieniem takich dyscyplin, jak akustyka muzyczna, psychologia czy socjologia muzyki. Absolwenci przygotowani są ponadto do pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym podstawowym (studia I stopnia) oraz pracy naukowo-badawczej, edytorskiej, publicystycznej i dydaktycznej na wszystkich poziomach kształcenia muzycznego (studia II stopnia). 

Absolwenci studiów w zakresie muzykoterapii legitymują się podstawową wiedzą zawodową oraz umiejętnościami w zakresie różnych metod muzykoterapii (studia I stopnia) oraz pogłębioną wiedzą zawodową i umiejętnościami w zakresie metod muzykoterapii przydatnych w leczeniu, wychowaniu, rehabilitacji i resocjalizacji, co pozwala na podjęcie pracy w zawodzie muzykoterapeuty w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach typu opiekuńczego, ośrodkach szkolno-wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a także do prowadzenia dydaktyki w szkolnictwie wyższym (studia II stopnia).

 

copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.