Działalność

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii kształci profesjonalnych artystów muzyków wszechstronnie i nowocześnie przygotowanych do samodzielnej pracy artystycznej, działalności naukowo-badawczej oraz dodatkowo, po ukończeniu Studium Pedagogicznego, pracy w szkolnictwie.

Głównym celem kształcenia w ramach specjalności kompozycja jest wielopłaszczyznowy rozwój młodego twórcy, kształtowanie jego artystycznej osobowości i ukierunkowanie zainteresowań. Podstawą tego procesu jest przyswojenie przez studentów współczesnego warsztatu kompozytorskiego. Absolwenci studiów w specjalności kompozycja wykazują się jego dobrym opanowaniem, umożliwiającym samodzielną pracę twórczą (studia I stopnia), jak również dysponują pogłębioną wiedzą konieczną do wypracowania własnego idiomu stylistycznego (studia II stopnia). Studenci kompozycji mają możliwość realizacji utworów elektroakustycznych i komputerowych, które tworzą w profesjonalnie wyposażonym Studiu Kompozycji Komputerowej. Zapoznają się także z problematyką kompozycji teatralnej i filmowej.

Kierunek dyrygentura przygotowuje studentów do pracy artystycznej i organizacyjnej w zespołach instrumentalnych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych, w tym w orkiestrach symfonicznych. W celu pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dyrygentury oraz poszukiwania nowych dróg wyrażania swojego języka muzycznego, studenci uczestniczą w licznych hospitacjach i praktykach w zespołach chóralnych i orkiestrowych. Zapoznają się zarówno z dziełami epok wcześniejszych (studia I stopnia), jak również z muzyką XX i XXI wieku (studia II stopnia). Zdobyty podczas studiów warsztat dyrygencki umożliwia podjęcie różnych przedsięwzięć artystycznych, także tych na pograniczu sztuk. Absolwenci kierunku dyrygentura wyróżniają się aktywną działalnością w instytucjach kultury, mediach, a także w zakresie animacji kultury.

Studenci specjalności teoria muzyki wyposażeni zostają w merytoryczny i metodologiczny warsztat, niezbędny do formułowania szeroko pojętej refleksji teoretycznej dotyczącej dzieła muzycznego i innych zjawisk w zakresie sztuki muzycznej, z uwzględnieniem takich dyscyplin, jak akustyka muzyczna, psychologia czy socjologia muzyki. Po ukończeniu Studium Pedagogicznego absolwenci przygotowani są ponadto do pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym podstawowym (studia I stopnia) oraz pracy naukowo-badawczej, edytorskiej, publicystycznej i dydaktycznej na wszystkich poziomach kształcenia muzycznego (studia II stopnia).

Absolwenci specjalności muzykoterapia legitymują się podstawową wiedzą zawodową oraz umiejętnościami w zakresie różnych metod muzykoterapii (studia I stopnia) oraz pogłębioną wiedzą zawodową i umiejętnościami w zakresie metod muzykoterapii przydatnych w leczeniu, wychowaniu, rehabilitacji i resocjalizacji, co pozwala na podjęcie pracy w zawodzie muzykoterapeuty w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach typu opiekuńczego, ośrodkach szkolno-wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a także do prowadzenia dydaktyki w szkolnictwie wyższym (studia II stopnia).

 

copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.