Uczelnia

doc. dr Adam Zbigniew Liebhart

Zbigniew Liebhart - urodził się w kwietniu 1905 r. w Kołomyi, zmarł  w  listopadzie 1976 r. we Wrocławiu. Ukończył muzykologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem prof. Adolfa Chybińskiego, uzyskując stopień doktora filozofii za pracę Rozwój progresji w muzyce wczesnego średniowiecza (1932). Po studiach zajmował się publicy­styką muzyczną jako korespondent czasopism warszawskich oraz lwowskich. Uczył również w szkołach muzycznych, udzielał prywatnych lekcji z teorii muzyki i gry na fortepianie, a okazjonalnie prowadził zespoły kameralne, dyrygował chórami oraz akompaniował. Ponadto ukończył dyry­genturę symfoniczną we Lwowskim Konserwatorium (1941). 

Po przyjeździe do Wrocławia w lipcu 1945 r., Liebhart przy­stąpił do organizacji Zakładu Muzykologii przy Katedrze His­torii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzięki jego ogromnym staraniom,  uratowano od zniszczenia naukową bibliotekę muzykologiczną, którą  umieszczono później w budynku przy pl. Uniwersyteckim, gdzie w listopadzie 1945 r. rozpoczęły się wykłady dla studentów I roku Muzyko­logii. Liebhart jako adiunkt był tam wówczas jedynym wykła­dowcą, kierownikiem zakładu i bibliotekarzem. Pracę naukowo-dydaktyczną prowadził na Muzykologii aż do likwidacji tego kierunku w roku 1952. 

Wspólnie z przedstawicielami Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego oraz działaczami Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego Zbigniew Liebhart brał udział w organizowaniu szkolnictwa muzycznego wszyst­kich stopni na terenie Dolnego Śląska. Należał do komitetu organizacyjnego DTM, był kon­sultantem i projektodawcą w Dziale Oświaty Pozaszkolnej, brał udział w akcji umuzykalniającej na terenie całego województwa. Należał do inicjato­rów i organizatorów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, w której pracował od 1949 r. aż do przejścia na emeryturę w 1970 r., piastując szereg odpowiedzialnych funkcji -  dziekana Wydziału Pedagogicznego (1950-1953), dziekana Wydziału Teorii, Kompozycji i Dyry­gentury (1953 - 1963),  kierownika Katedry Teorii i Kompozycji (1958 - 1969),  a następnie rektora (1963-1969).

W dorobku Zbigniewa Liebharta znajdują się prace naukowe (np. Maniery progresyjne w muzyce XIV w., Wzrost poczucia formy w wiekach średnichBraki systematyki muzykologii, Skrypt systematyki),  recenzje koncertów, premier operowych, a także artykuły polemiczne - wszystkie publikowane zarówno w prasie lokalnej, jak i ogólnopolskiej. W jego dorobku twórczym znaleźć można  ilustracje muzyczne do dwóch słuchowisk radiowych oraz opracowania pieśni ludowych na chór mieszany. Na antenie Rozgłośni Wrocławskiej PR Liebhart prowadził audycje umuzykalniające w formie tzw. skrzynki muzycznej.

Zbigniew Liebhart otrzymał szereg odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1959),  Złotą Odznakę Zasłużony dla Dolnego Śląska (1966), Krzyż Kawa­lerski Orderu Odrodzenia Polski (1968), Odznakę Tysiąclecia, Zasłużony Działacz Kultury (1972), a także dwukrotnie Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki.

copyrights by Akademia Muzyczna site by LINET
zamknij
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.